VÄLKOMMEN
till Galärvarvets Fartygssällskap:s hemsida

Galärvarvets fartygssällskap arrenderar av Kungliga Djurgårdens Förvaltning Jagarpirarna 1 och 2, samt kajen utanför Junibacken, sedan 1978..

Här bereds plats för omkring 12 fartyg som representerar ett brett urval ur äldre nordisk sjöfart, i huvudsak äldre kulturhistoriskt intressanta segelfartyg.

Området har alltsedan mitten av 1700-talet bibehållit sitt namn och utgjort en bas för Marinens fartyg, verkstäder och varv.

På Galärvarvet, Skeppsholmen och Beckholmen fortsatte denna verksamhet fram till 1960-talets slut.
Därefter har området omgestaltats till en park för kultur- och rekreation och utgör sedan 1994 en del av Sveriges första Nationalstadspark med målsättningen att långsiktigt utveckla det kulturhistoriska landskapet i området.

Galärvarvets Fartygssällskap är med sina medlemmar och fartyg en aktiv och engagerad partner som knyter an och bidrar till Stockholms levande sjöfartstraditioner. I år med en 40-årig historia att blicka tillbaka på.
Stacks Image 647456
Stacks Image 1518

59°19`43.70"N | 18°5`20.62"E