» TWEE GEBROEDERS

Denna fartygstyp var i början på seklet mycket vanlig i Holland och byggdes för laster på kanaler och i kustnära trafik.
Båttypen seglades även i i ganska trånga kanaler men drogs också av hästar och oxar som gick på kanalbankarna.
Signalbokstäver: SDVT
Hollänsk Tjalk, byggd som seglande lastbåt (utan maskin)
Byggår: 1901, Martenshoek, Holland
Längd: 22.8 m
Bredd: 4,8 m
Största djup: 1,2 m
Maskin: Daf, DS 575 M, 100 hk
Hjälpmaskin: Deutz 10 kVa
TWEE GEBROEDERS köptes ursprungligen från varvet år 1901 av två bröder (därav namnet). När den ene brodern skaffade familj hoppade den andra av och båten blev en kombinerad familjbostad och arbetsplats.
1928 motoriserade båten samtidigt som den förlängdes med en 4 meters sektion. Detta för att kunna ta mer last och bli ett effektivare arbetsredskap. Vid detta tillfälle togs även segelriggen bort.
År 1950 köptes båten av en ny skutskepparfamilj. Denna familj hade 3 barn och TWEE GEBROEDERS som bostad arbetsplats fram till 1974, då hon ansågs för olönsam med sin ganska blygsamma lastkapacitet på ca. 150 ton.
Båten såldes då till Sverige och före sin avresa till Stockholm 1975 kapades den påsvetsade 4 meters sektionen bort och mastfot svetsades på plats.
Ägarnas mål har sedan dess varit att åter få henne i ett original-liknande, seglingsbart skick.
Båten har i Holland används som bostad och arbetsplats under ett par generationer. Två olika skutskepparfamiljer med barn har bott ombord.
Nuvarande ägare Torbjörn Karlsson förvärvade båten år 1985. En mycket omfattande renovering utfördes 1985-1987 då bl.a hela skrovet blästrades och sprutzinkades invändigt.
Fortlöpande renoveringsarbeten utförs kontinuerligt . Original-liknande (trä)-svärd har inköpts från Holland och målet är att så snart som möjligt montera svärden samt beställa segel och div. riggdetaljer för att få henne i ett prydligt seglingsbart skick.
Ägare: Torbjörn Karlsson | +46 707 95 64 64 | readyteddiemallygo
Stacks Image 1040

59°19`43.70"N | 18°5`20.62"E

Fritidsbåt
Privata turer
Övernattningar