» DEODAR

DEODAR byggdes som seglande trålare på Robert Jackmans skeppsvarv ute vid stora
vågbrytaren i Brixham, Devon, år 1911.
Signal Bokstäver - SDUW
Byggnadsår: 1911
Varv: Robert Jackmans shipyard
Fartygstyp: Seglande trålare
Längd: 24 m
Bredd: 5,8 m
Djupgående: 2,7 m
Brutto: 100 ton
Maskin: Volvo Penta TMD
Hjälpmaskin: Yanmar
Riggtyp: Ketch
Skrov - byggd i ek på ekspant med däck av furu, master och bommar i pitch pine och oregon pine, bogspröt i yellow pine. Segel - är sydda i brun DURADON TOTAL segelyta - 293 kvm
Staden hade flera varv som byggde fiskefartyg och de största var Sanders i Galmpton, Upham, Jackman och Dewdney.
På Jackmans varv byggdes mellan åren 1885 och 1926 omkring 129 fiskefartyg.
DEODAR är medlemsfartyg i SFF Sveriges Segelfartygsförening.
Fartyget har fått skutstöd från Statens Sjöhistoriska Museums fond för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg.

Hon är K-märkt av Statens Maritima Museer 2001 som "synnerligen kulturhistoriskt värdefull".

Skrov och rigg är 90% restaurerad tillbaka till original skick.
Ägare: Thomas Hellström | 0733 16 82 91 | www.deodar.se | thomas
Stacks Image 1004

59°19`43.70"N | 18°5`20.62"E

Läs mer om Deodar
» www.deodar.se

headerboat