» ARIADNE

ARIADNE byggdes som fiskefartyg (viskotter) i Holland för fiske på Nordatlanten.
Call Sign: SBNE
Byggnadsår:
1946
Byggnadsort:
N. V Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, Amsterdam
Fartygstyp:
Stagsegelskonare
Dimensioner:
L:19, 47/B:5, 12/D:2, 32
Bruttoton: 40 ton
Deplacement: 70 ton
Material Skrov och däck: stål, överbyggnader: teak, master: lark
Segelyta: 240 m2
Maskin: DAF DH 825, 125 hk
Hennes tidiga historia är relativt okänd och de fynd som gjorts har ännu inte kunnat bekräftas men det finns en likhet med fiskefartyget Nevima III, *IJM-81 (byggår, varv, skrovnummer och mått).*IJM=Ijmuide.
En större ombyggnation skedde 1981, hon förlängdes med 1,5 meter och byggdes om till Stagsegelskonare. Ariadne seglade därefter charter i Holland och på Engelska kanalen fram till 1990 då hon kom till Sverige. Idag används hon som fritidsfartyg av nuvarande ägare (2001) och har genomgått en hel del upprustning samt renoveringar och är ett ständigt pågående projekt.

Stagsegelskonare har stagsegel nertill mellan masterna, varvid huvudsegel sätts ovanför dessa och är trapetseller triangelformat (”fisherman”) med förliket fäst vid fockmasten.
Wishbonebommen fungerar genom att skota seglet i en vinkel bakåt och uppåt/nedåt för bästa trimmning. Det finns flera olika namn för denna typ av rigg, Wishbone-rig, Wishbone-schooner, Wishbone-rigged Schooner.
Ägarna: Gunnar Evaldt & Eva Evaldt - 0705-18 64 30 | 0709-99 66 73 | arryaddynatty
Stacks Image 996

59°19`43.70"N | 18°5`20.62"E